Wergea is in Fryslân ondermeer bekend als klein dorp met 2 kerktorens. Deze torens zijn al sinds eind 1800 een herkenbaar baken voor de Wergeasters en voor “oud” Wergeasters een punt der herkenning van hun dorp op grote afstand!

 

In 1975 werd het Nederlands Hervormd Kerkvoogdij van Wergea min of meer, door het toenmalige Gemeentebestuur van Idaarderadeel, opgedragen om:

  • of de torenspits te herstellen en nieuwe leien te plaatsen
  • of de torenspits afbreken

Deze opties waren het gevolg door de oude- en loslatende leien die daardoor een gevaar vormden voor alles en iedereen die zich begaven in de nabijheid van de Kerk

 

NHkerk1984-06    Kerkbuurt1955-01

 

Dat er iets moest gebeuren was duidelijk, maar doordat het ledental van de Nederlands Hervormde gemeente alhier was gedaald en zij hun diensten soms hadden in de Doopsgezinde Kerk en zodoende het Kerkgebouw overbodig was geworden, was het lot uitermate onzeker geworden.

 

Lees verder


Klik op de oranje data voor meer informatie.